terms & conditions

อาหารเสริมอเมริกา

VitaUSA มีความยินดีพร้อมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้า ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากเรา

1. สินค้าทุกชิ้น ต้องมีวันหมดอายุุ มากกว่าหรืออย่างน้อย 8 เดือน หากตรวจพบว่าสินค้าหมดอายุไม่ตรงเงื่อนใข ทางร้าน VitaUSA ยินดีคืนเงินให้กับลูกค้า 100%

2. เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว ควรตรวจสอบว่ามีการปิดผนึกขวดเรียบร้อย สินค้าไม่ควรถูกเปิดก่อนที่จะถึงมือลูกค้า หากสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง ต้องแจ้งกับทางร้านค้าภายใน 24 ชม.

3. เมื่่อสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่สามารถเปลี่ยน หรือ ขอคืนสินค้าได้ ทั้งนี้ก่อนโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า กรุณาพิจารณาให้รอบคอบว่าท่านต้องการสินค้าชนิดนั้นจริงๆ ทางร้านค้าสามารถเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงินให้ลูกค้าในกรณีสินค้าหมดอายุตามข้อ 1 เท่านั้น

4. ทางร้าน VitaUSA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า